Vi arbejder kontinuerligt for at flest mulig kan tilbydes forsikringsdækning

Vi arbejder kontinuerligt for at flest mulig kan tilbydes forsikringsdækning

Opdateret viden om forsikringsmedicin giver et solidt og nuanceret grundlag, så også mennesker med påvirket helbredsprofil, kan tilbydes optimale forsikringsvilkår.

Vi rådgiver og vejleder forsikringsselskaber når du skal helbredsvurderes

Vi rådgiver og vejleder forsikringsselskaber når du skal helbredsvurderes

Forsikringsselskaberne forholder sig til vores vejledende helbredsvurderinger, og træffer deres egen afgørelse.

Vi udvikler retningslinjer til forsikringsselskaberne om helbredsvurdering

Vi udvikler retningslinjer til forsikringsselskaberne om helbredsvurdering

Ajourføring af vores viden sikrer at retningslinjerne altid bygger på den nyeste lægevidenskab. Sådan ruster vi forsikringsbranchen til at kunne tilbyde dig optimale forsikringsvilkår.

Vi fokuserer altid på rimelighed i vurderingerne

Vi fokuserer altid på rimelighed i vurderingerne

Vi gør vores yderste for at dit forsikringsselskab får mulighed for at tilbyde dig en forsikring der stemmer overens med din helbredsprofil.

Forsikringskunde

Forsikringskunde

Få mere at vide, klik her
Fagligt interesseret

Fagligt interesseret

Få mere at vide, klik her

Videncenter for Helbred & Forsikring

Videncenter for Helbred & Forsikring er en selvstændig forening, der rådgiver forsikringsselskaber og pensionskasser omkring medicinsk helbredsvurdering i forbindelse med tegning af forsikring.

Hvad tilbyder vi?

Videncentrets kerneydelse er opdateret viden om forsikringsmedicin og helbred. På den måde kan forsikringsselskaber, der er medlemmer af Helbred & Forsikring, tilbyde forsikring til den rigtige præmie. Både til personer med sygdomme eller symptomer, der ikke forøger risikoen, og til de kunder, der har en helbredsprofil, som har betydning for risikoen. Læs mere