Registerindsigt og klageadgang

Dine rettigheder

Du får at vide, hvis du bliver registreret

Du får altid besked fra dit forsikringsselskab, hvis dine helbredsoplysninger bliver registreret hos Videncenter for Helbred & Forsikring.

De oplysninger Videncenter for Helbred & Forsikring behandler, er de oplysninger du har afgivet i forbindelse med oprettelsen af forsikringen og de oplysninger forsikringsselskabet har indhentet fra tredjepart, fx din læge.

Du kan få indsigt

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger Videncentret har registreret om dig ved at benytte en online formular som du kan hente her

Du kan også skrive til os: Videncenter for Helbred & Forsikring, Kongevejen 272B, 2830 Virum.

Husk at oplyse navn, adresse og CPR-nummer. Du vil få svar indenfor 1 måned. (I nogle tilfælde kan svarfristen forlænges.)

Du kan klage

Er du ikke tilfreds med vores behandling har du mulighed for at sende os en klage. Du finder vores adresse ovenfor og nederst på siden.

Du kan få rettet dine oplysninger

Mener du, at der er registreret forkerte oplysninger, kan du henvende dig til os for at få oplysningerne berigtiget eller slettet.

Du kan også kontakte vores DPO

Har du mere generelle spørgsmål om dine rettigheder eller ønsker du at klage over Helbred & Forsikrings behandling, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver (DPO) hos Bech-Bruun Advokatpartnerselskab (CVR) nr. 38 53 80 71) på telefon +45 72 27 30 02,

eller e-mail dpo-hefo@bechbruun.com.

Brug gerne den sikre beskedfunktion https://dpo.bechbruun.com/hefo, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger.

Derudover har du mulighed for at klage over vores behandling til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).

Læs mere om vores behandling af personoplysninger her

P.S.

Helbred & Forsikring forpligter sig til i særlig grad at beskytte personfølsomme oplysninger

Det er vigtigt at sikre identiteten på den, der vil have oplysninger. Derfor er det ikke tilstrækkeligt at ringe eller sende en email. Du får tilsendt en udskrift af registeret med posten til din adresse.