Register

Helbred & Forsikring har Datatilsynets tilladelse til at føre et register over personer, der efter en forsikringsmedicinsk vurdering ikke kan oprette forsikring på almindelige vilkår.

Registrering sker kun hvis kunden giver sit samtykke.

Hvad bruges registret til?

Oplysningerne fra Helbred & Forsikrings register indgår i en database, som anvendes til statistik. De retningslinjer, Helbred & Forsikring anvender til risikovurdering, er blandt andet bygget på registeret.

I registeret er der indsamlet helbredsoplysninger og erfaringer gennem mange år. Derfor er det muligt at undersøge, om det er korrekt,  eller i hvilken grad, at de forskellige sygdomme påvirker levetiden eller fører til en større andel af førtidspensionstilkendelser end i befolkningen som helhed. Forsikringskundens helbredsoplysninger er således med til at sikre, at så mange som muligt kan tegne forsikring på de rigtige vilkår.

Hvis forsikringskunden ønsker at tegne forsikring et andet sted, kan det nye forsikringsselskab få adgang til oplysningerne. Det forudsætter, at forsikringsselskabet er medlem af Helbred & Forsikring. På den måde er det ikke nødvendigt at indhente de samme helbredsoplysninger igen.

Hvad registreres?

Udover navn, evt. stilling og cpr-nr. registreres et sammendrag af de helbredsoplysninger, forsikringsselskabet har sendt til Helbred & Forsikring. Ud fra dette foretages en risikovurdering af helbredet. Denne bliver registreret sammen med en forklaring for helbredsvurderingen.

Hvem registreres?

Hvis forsikringskunden søger om en individuel forsikring med dækning ved dødsfald og/eller tab af erhvervsevne, bliver han eller hun bedt om at afgive helbredsoplysninger. Helbredsoplysningerne bliver vurderet i forhold til, om der er tale om en forøget risiko, sammenlignet med befolkningen som helhed.

Helbredsoplysningerne bliver registreret i Helbred & Forsikrings register, hvis forsikringskunden ikke kan tegne forsikring på almindelige vilkår efter en forsikringsmedicinsk helbredsvurdering.

Læs mere om behandling af personoplysninger her