Organisation

Helbred & Forsikring er en uafhængig og neutral forening, der overordnet styres af en generalforsamling og en bestyrelse.

Bestyrelsen består af repræsentanter fra de livsforsikringsselskaber, der er medlemmer af foreningen.

I mere end 10 år har den daglige ledelse bestået af:

Medicinsk videncenterchef Cecilia Florvall

Teknisk videncenterchef Allan Deis