Om Helbred & Forsikring

Uanset om du er forsikringskunde eller har faglig interesse for helbred og forsikring, vil du blive grundigt informeret her på hjemmesiden.

Helbredet er i fokus

  • Helbred & Forsikring er et rådgivende videncenter for helbredsmæssige forhold.
  • I mere end 30 år har vi arbejdet med mennesket i fokus, og i den tid indsamlet, bearbejdet og konstant ajourført viden om helbredets betydning.
  • Vi rådgiver forsikringsselskaber og pensionskasser med det formål, at så mange som muligt skal kunne få en forsikring.
  • Vores målsætning er nemlig, at alle forsikringskunder opnår optimale forsikringsvilkår - også dem med påvirket sundhedsprofil.
  • Derfor står helbredet i fokus i alt, hvad vi foretager os. Fra indsamling af viden, via den statistiske analyse og helt frem til vores upartiske vurdering.

Helbredet forbliver i fokus

Hos Videncenter for Helbred & Forsikring indsamler vi lægelig dokumentation og laver statistik. På baggrund af det indsamlede materiale og vores samlede erfaring udarbejder vi den individuelle vurdering.

Det sikrer upartiske og troværdige afgørelser, hvor det enkelte menneskes helbred altid er i fokus. Som rådgivende center er vores vurderinger vejledende for forsikringsselskaberne og pensionskasserne.
De forholder sig til vores rådgivning og træffer herefter deres egen afgørelse.

Vi følger løbende den helbredsmæssige udvikling i samfundet - både inden for lægevidenskaben og i befolkningens generelle helbredstilstand

Vi samarbejder med læger og forskere om forskellige sundheds- og helbredsmæssige undersøgelser. Altid for at ruste forsikringsbranchen til at kunne tilbyde den optimale forsikring. I den sammenhæng er begreber som sund fornuft og social ansvarlighed vigtige faktorer i vores arbejde.

Videncenter for Helbred & Forsikring er en faglig og uafhængig institution, der finansieres af foreningens medlemmer. Medlemmerne har ikke indflydelse på foreningens faglige rådgivning.Forsikringskundeny

FagligtinteresseretNY