Videncenter for Helbred & Forsikring

Videncenter for Helbred & Forsikring kombinerer erfaring og opsamlet indsigt gennem mere end 30 år med den nyeste viden på det medicinske område. På den måde sikrer vi, at helbredsvurderingerne tager udgangspunkt i den seneste lægelige og statistiske viden.

Vores medarbejdere og speciallæger har prognostisk viden om risikoforhold, klinisk erfaring og viden inden for forsikringsmedicin.

Det sikrer, at langt de fleste kunder med en påvirket helbredsprofil kan få en livs- eller pensionsforsikring på almindelige vilkår, og alternativt til en forhøjet præmie eller med klausul. Som rådgivende videncenter er vores vurderinger vejledende for forsikringsselskaberne og pensionskasserne.

Videncentrets opgaver

Vi udarbejder retningslinjer for den helbredsmæssige vurdering og foretager individuelle risikovurderinger, som er vejledende for selskaberne.

Selskabernes lægelige medarbejdere anvender retningslinjerne til at vurdere, hvilke helbredsforhold, der kan have betydning for forsikrings-risikoen. Helbred & Forsikring ajourfører løbende retningslinjerne efter den nyeste statistik og lægelige viden.

Det er lægernes prognostiske viden om risikoforhold, deres kliniske erfaring og viden inden for forsikringsmedicin, der ligger til grund for helbredsvurderingerne. Mængden af viden og erfaringer er akkumuleret gennem risikovurderingerne af mere end en kvart million personer gennem årene.

Lægerne arbejder for en ensartet og rimelig vurdering og for så få afslag som muligt. Lægerne er uvildige og ikke tilknyttet forsikringsselskaber.

Videncentrets dokumentationsgrundlag

Videncenter for Helbred & Forsikring indsamler dokumentation og laver statistik. På baggrund af det indsamlede materiale og vores erfaring vurderer vi levetiden og risikoen for nedsat erhvervsevne. Vi rådgiver også omkring forsikring ved visse kritiske sygdomme.

Videncentret gennemfører og deltager i danske prognosestudier og projekter. Det gør vi for at ajourføre og videreudvikle den videnbase, der ligger til grund for vore retningslinjer. Prognosestudierne udføres i nært samarbejde med læger, andre behandlere eller institutioner.

Videncentret kombinerer den opsamlede viden og erfaring med den nyeste viden på det medicinske område. Det sikrer, at den individuelle vurdering af den enkelte forsikringssøgendes helbred bliver baseret på et objektivt lægeligt og statistisk grundlag.

Videncentret sætter forsikringsbranchen bedre i stand til at følge med i udviklingen i lægevidenskaben og befolkningens helbred.Forsikringskundeny

FagligtinteresseretNY