Oprettelse af forsikring

Når man ønsker en forsikring, kan der være brug for en helbredsattest.

En helbredsattest indeholder lægens udspørgen af patienten om nuværende og tidligere sygdomme, bekræftende og supplerende oplysninger fra journalen samt en objektiv undersøgelse.

Lægens helbredsattest er først og fremmest baseret på lægens samtale med og undersøgelse af patienten, men er der behov for specifikke oplysninger fra journalen, bruger forsikringsselskabet den aftalte erklæring FP 601.

Lægekonsulenter

I de fleste tilfælde har forsikringskunden allerede oplyst om sine helbredsforhold i en helbredserklæring og i spørgeskemaer om almindelig forekomne helbredsforhold, som fx astma og ryggener. Helbredsoplysningerne bliver efterfølgende gennemgået af forsikringsselskabernes lægekonsulenter, der foretager en vurdering af den helbredsmæssige risiko.

I omkring 25% af tilfældene, er det nødvendigt at supplere forsikringskundens oplysninger med lægelige oplysninger, fx i form af en helbredsattest.

Det sker desuden, at lægen bliver bedt om at udfylde en helbredsattest, fordi forsikringskunden ønsker en ekstra høj forsikringsdækning.

De lægelige oplysninger vil derefter - sammen med forsikringskundens egne oplysninger - blive lagt til grund for forsikringsselskabets vurdering af helbredsrisikoen.