Lægens ansvar

Det er lægens ansvar, at oplysningerne i attesten er korrekte og fyldestgørende - i modsat fald kan det i sidste ende betyde, at forsikringen ikke dækker, eller at forsikringen bliver tegnet på forkerte vilkår.

Det er meget vigtigt, at lægeerklæringerne udfyldes omhyggeligt og fuldstændigt. Forkerte oplysninger - eller mangelfulde oplysninger - fra lægen kan betyde, at patienten får afslag på forsikringen eller skaden, hvor rette oplysninger ville have medført tegning på almindelige vilkår eller udbetaling af en forsikiringsdækning.

Forkerte oplysninger fra en læge, kan derfor have indflydelse på de dispositioner både patienten og forsikringsselskabet træffer. I sidste ende kan det betyde et formuetab.