Journaloplysninger

Ud over at indhente helbredsattester, kan det være nødvendigt med oplysninger fra patientens journaler på sygehuse, speciallæger eller egen læge.

Alle former for journaloplysninger kan være relevante. Måske er oplysningerne fra en konkret indlæggelse, en vævsprøve, en kontrol-undersøgelse mv. afgørende for vurderingen. Det kan også være infor-mationer om, hvor ofte, og hvor mange gange en tilstand har været behandlet, og med hvilket resultat.

Samtykke

Oplysninger fra journalen indhentes altid på basis af et samtykke (FP 601 eller FP 602), som forsikringskunden har skrevet under på - enten i hånden eller med digital signatur.

Når et forsikringsselskab har brug for oplysninger fra en journal - uanset om det er fra et sygehus eller egen læge - vil forsikringsselskabet eller pensionskassen altid informere forsikringskunden om det.

Inden der videregives oplysninger fra journalen, skal lægen sikre sig, at der foreligger et samtykke fra patienten.

Samtykket kan enten være underskrevet digitalt eller i hånden.

Ved digital underskrift er det forsikringsselskabet eller pensionskassen der står inde for ægtheden af den digitale signatur.