Helbredsattest

Forsikringsbranchen har aftalt en helbredsattest med Lægeforeningen. Baggrunden for attesten er, at der ved private livs- og pensionsforsikringer foretages en helbredsvurdering for at kunne fastsætte en rimelig præmie i forhold til den konkrete forsikringsrisiko.

Det er patientens morbiditet og mortalitet over de næste 20-30 år, der skal vurderes.

I helbredsattesten skal lægen udspørge patienten om tidligere og nuværende sygdomme, undersøgelser, behandlinger, medicinforbrug, sygemeldinger, tilskadekomst, rehabilitering samt alkohol- og tobaksvaner. Derudover skal lægen bekræfte, korrigere og supplere patientens oplysninger ud fra journalen. Der skal også foretages en objektiv undersøgelse med blodtryksmålinger, urinundersøgelse, højde og vægtmåling mv.

Nuanceret grundlag

Det er ikke alene diagnosen, der anvendes til vurderingen. Det er vigtigt, at alle oplysninger om sygdommens symptomer, varighed og forløb (inklusive resultat af de undersøgelser og behandlinger, der fortæller noget om prognosen) er med.

På den måde får forsikringsselskabet et mere solidt og nuanceret grundlag til at foretage helbredsvurderingen.