Lægens rolle

Når en patient ønsker en forsikring eller kommer ud for en skade, har lægen forskellige opgaver.

Enten kan der være behov for en lægeundersøgelse, en lægeerklæring eller konkrete oplysninger fra journalen. I alle tilfælde har lægens udtalelse betydning for, om den ønskede forsikring kan tegnes, og hvordan en skade behandles.

Det er meget vigtigt, at attester og erklæringer udfyldes omhyggeligt og fuldstændigt, både om nuværende og tidligere sygdomme og symptomer.

Forkerte oplysninger - eller mangelfulde oplysninger - kan betyde, at patienten får afslag på forsikringen eller skaden, hvor korrekte oplysninger ville have medført tegning på almindelige vilkår eller udbetaling af en forsikringsdækning.

Risiko for formuetab

Forkerte oplysninger fra en læge kan have indflydelse på de dispositioner både patienten og forsikringsselskabet træffer - og kan i sidste ende betyde et formuetab.

I de fleste tilfælde bruges erklæringer, der er aftalt mellem Lægeforeningen og forsikringsselskabernes brancheorganisation Forsikring og Pension. Der er aftalt en række erklæringer, både til forsikringstegning og ved anmeldelse af en skade.


.