Behandling af personoplysninger

Dette er relevant for dig, hvis dit forsikringsselskab har sendt dine oplysninger til behandling i Videncenter for Helbred & Forsikring.

Formålet med behandlingen

Når du tegner en forsikring overtager forsikringsselskabet en økonomisk risiko. Forsikringsselskabet har brug for at kende denne risiko, når de fastsætter vilkårene for forsikringen. Det er det forsikringsselskaberne bruger Videncenter for Helbred & Forsikring til.

Det forekommer derfor at forsikringsselskabet videresender dine person- og helbredsoplysninger til behandling i Videncenter for Helbred & Forsikring, for at få foretaget en forsikringsmedicinsk vurdering.

Videncenter for Helbred & Forsikring er en selvstændig forening, der rådgiver forsikringsselskaber og pensionskasser om den helbredsmæssige risiko i forbindelse med oprettelse af forsikring (forsikringsmedicin).

Vores formål er at sikre, at flest muligt med helbredsproblemer, kan oprette en forsikring, og Videncentret har lang erfaring med at vurdere den helbredsmæssige risiko. Vurderingerne tager udgangspunkt i den seneste lægelige og statistiske viden om sygdomme og den erfaring Videncentret har indsamlet fra livs- og pensionsselskaber gennem mange år.

På den måde sikres det, at de livs- og pensionsselskaber der er medlem af videncentret, kan tilbyde forsikring til personer med helbredsproblemer på rimelige vilkår.

Hvilke oplysninger får Videncentret

For at kunne foretage den vejledende forsikringsmedicinske vurdering, modtager Videncentret de helbredsoplysninger, som du har udfyldt i forbindelse med din ansøgning om en pensions- eller forsikringsordning. Vi modtager også de ekstra oplysninger, som selskabet med dit samtykke har indhentet hos de læger, sygehuse eller andre autoriserede sundhedspersoner, hvor du har været undersøgt eller behandlet.

Hvad sker der med dine oplysninger

Resulterer den forsikringsmedicinske vurdering i, at der ikke kan tegnes forsikring på almindelige vilkår, kan dine oplysninger, sammen med den forsikringsmedicinske vurdering, blive optaget i Videncentrets helbredsregister (se www.helbredogforsikring.dk/da/register).

Optagelsen sker kun, hvis du har givet dit samtykke til det, og du vil få besked hvis det sker.

Hovedformålet med oplysningerne i helbredsregisteret er, at de i anonymiseret form udgør det statistiske grundlag, der skal sikre rimelige forsikringsmedicinske vurderinger.

Desuden kan de livsforsikringsselskaber, der er medlem af Videncentret (se www.helbredogforsikring.dk/da/medlemmer /kategori 1), søge oplysninger om dig i helbredsregisteret, hvis du senere ønsker at tegne en ny forsikring.

Vi har tavshedspligt

Videncenter for Helbred & Forsikring tager beskyttelsen af dine personlige oplysninger meget alvorligt og overholder naturligvis EU´s persondataforordning (GDPR) og gældende dansk lovgivning om beskyttelse af personfølsomme data (Persondataloven).

Det er meget afgørende for os, at beskytte alle de oplysninger vi behandler, ved at sikre en pålidelig og korrekt funktionalitet og sikkerhed i vore IT-systemer. Vi arbejder efter en IT- og informationssikkerhedspolitik, der sikrer konkrete anvisninger omkring forretningsgange og drift. Vi har tilladelse fra Datatilsynet til at føre et register over personer, der efter en forsikringsmedicinsk vurdering, ikke kan tegne forsikring på almindelige vilkår.

Alle vores medarbejdere har tavshedspligt om dine og øvrige kunders forhold, og må ikke uberettiget videregive eller udlevere oplysninger, som de i forbindelse med deres arbejde har fået kendskab til.

Vi videregiver kun oplysninger i det omfang, vi er berettiget til det ifølge lovgivningen eller når vi har dit samtykke til det. Modtagerne af oplysningerne er de livsforsikringsselskaber, der er medlem af Videncentret, hvor du på et senere tidspunkt vælger at tegne en ny forsikring.

Sådan kontakter du os

Du kan kontakte os via vores kontaktformular som du henter her, du kan også skrive til os: Videncenter for Helbred & Forsikring, Kongevejen 272B, 2830 Virum. Husk at oplyse om navn, adresse, CPR-nr samt din læges navn og adresse.

Du kan også kontakte vores databeskyttelsesrådgiver (DPO) hos Bech-Bruun Advokatpartnerselskab (CVR nr. 38 53 80 71), Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, på telefon +45 72 27 30 02 eller på e-mail

dpo-hefo@bechbruun.com

Anvend den sikre beskedfunktion https://dpo.bechbruun.com/hefo hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger.

Hvilke rettigheder har du

De oplysninger Videncenter for Helbred & Forsikring behandler om dig, er de oplysninger du har afgivet i forbindelse med oprettelsen af forsikringen samt de oplysninger dit forsikringsselskab har indhentet med dit samtykke fra din læge eller andre behandlere.

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger Videncentret har behandlet og registreret om dig, ved at anvende formularen på www.helbredogforsikring/da/register eller ved at henvende dig skriftligt til:Videncenter for Helbred & Forsikring, Kongevejen 272B, 2830 Virum. Husk at oplyse navn, adresse og CPR-nummer. Du vil få svar indenfor 1 måned.

Mener du efterfølgende at der er registreret vildledende eller forkerte oplysninger, kan du henvende dig igen, for at få oplysningerne berigtiget eller slettet.

Har du mere generelle spørgsmål om dine databeskyttelsesrettigheder eller ønsker du at klage over behandlingen, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på e-mail dpo-hefo@bechbruun.com.

Derudover har du også mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med behandlingen af dine oplysninger. (www.Datatilsynet.dk).

Du kan til enhver tid trække dine samtykker til optagelse i Videncentrets helbredsregister tilbage.