Vurderingens forløb

Dine helbredsoplysninger bliver vurderet i forsikringsselskabet, og havner kun hos Helbred & Forsikring, hvis særlige forhold gør sig gældende.

I Helbred & Forsikring er der lægekomitéen, der vurderer dine oplysninger. Lægekonsulenterne er uvildige og har ingen tilknytning til forsikringsselskaberne.

Helbred & Forsikrings vurdering er udelukkende baseret på dine helbredsforhold. De forhold, der har betydning for helbredsvurderingen, er dem, der på lang sigt påvirker din erhvervsevne og din levetid. Mange almindelige sygdomme eller lidelser har ingen betydning, når vi vurderer helbredet.

Forsikring med forøget risiko

I de fleste tilfælde kan du få en forsikring alligevel. Enten ved at betale en forhøjet præmie eller ved at få forsikring med klausul. Ved en forøget helbredsrisiko, kan der være mulighed for at få en ny vurdering efter en observationsperiode.

Det er ikke alene vores vurdering, der afgør, hvilke forsikringsvilkår du bliver tilbudt. Det enkelte forsikringsselskab vurderer også andre forhold, som kan betyde, at du ikke får de forsikringsvilkår, du ønsker.

Det kan ske, at dine helbredsforhold ikke kan vurderes på nuværende tidspunkt, fx pga. manglende lægelig afklaring eller sygdom, der lige er opstået. I den sammenhæng har du mulighed for at få en ny vurdering efter en observationsperiode.