Ny vurdering

Hvis du allerede har en forsikring med særlige vilkår, kan du få en ny vurdering, hvis du ønsker bedre forsikringsvilkår.

Der kan være flere årsager til, at man som forsikringskunde ønsker ny vurdering af sin helbredstilstand. Og der er mulighed for at få bedre vilkår for forsikringen efter en ny observationsperiode. Dette er muligt for helbredsforhold, hvor der forventes en bedring over tid.

En ny vurdering kan foretages flere gange, så længe dine helbredsforhold kan forbedres.

Ved en ny vurdering af en eksisterende forsikring vurderes kun de helbredsforhold, der forventes at blive bedre. Dine forsikringsvilkår kan med andre ord aldrig forringes