Helbredsvurdering

Når du køber en personforsikring, vil dine helbredsforhold blive vurderet. Vurderingen baseres på dine helbredsoplysninger.

Helbredsvurderingen foretages oftest af forsikringsselskabets lægekonsulenter og sagsbehandlere. Vurderingen tager udgangspunkt i Helbred & Forsikrings retningslinjer for vurdering af helbred.

Hvis forsikringsselskabet har behov for yderligere rådgivning, kan dine oplysninger blive sendt til vurdering i videncentret efter dit samtykke.