Tilbud på forsikringsdækning

I de fleste tilfælde vil du få tilbudt en forsikring på almindelige vilkår. Hvis der er forhold omkring dit helbred, der kan have betydning for forsikringsrisikoen, får du tilbud på forsikring under særlige vilkår.

I de tilfælde, hvor du ikke fejler noget af betydning, vil du kunne tegne forsikringen til normale vilkår.

Hvis dit helbred derimod har betydning for forsikringsrisikoen, vil du få tilbud på forsikringen på særlige vilkår, enten til en forhøjet præmie eller med en klausul.

Hvis du eksempelvis har en knælidelse, vil du få en forsikring på normale vilkår for alt andet end det pågældende knæ.

I nogle tilfælde vælger forsikringsselskabet at få dine helbreds-oplysninger vurderet hos Helbred & Forsikring.

Vores vurdering er vejledende for forsikringsselskabet.