Oplysningernes art

Når du ønsker en forsikring, vil du i første omgang blive bedt om at udfylde en helbredserklæring.

Før du kan tegne en ny forsikring, skal du afgive en helbredserklæring, hvoraf det skal fremgå, om du fejler eller tidligere har fejlet noget.

Hvis det er tilfældet, kan du blive bedt om at udfylde et særligt spørgeskema. Det kan fx være om en lidelse i ryggen eller i et knæ.

I nogle tilfælde bliver din egen læge bedt om at udfylde en helbredsattest. På den skal din læge oplyse om sygdomme, undersøgelser, behandling og evt. følger.

Derudover kan det være nødvendigt med oplysninger fra et forløb på et sygehus, hos en speciallæge eller fx en kiropraktor.

 

Hvem giver oplysningerne?

Når du skal aflevere helbredsoplysninger i forbindelse med, at du ønsker en forsikring, er det i de fleste tilfælde dig selv der giver oplysningerne.

I nogle tilfælde skal du til din egen læge for at få udfyldt en helbredsattest for at forsikringsselskabet kan få en helhedsvurdering af dit helbred.

Hvis du er blevet undersøgt eller behandlet andre steder, kan forsikringsselskabet indhente disse oplysninger. Det kan fx dreje sig om forløb på et sygehus, hos en speciallæge eller en kiropraktor.