Løbende information

Du vil løbende blive informeret om, hvilke oplysninger der er nødvendige i sagen, og der bliver ikke indhentet oplysninger, uden at du får besked.

Når du ønsker en forsikring, skriver du under på en samtykkeerklæring. Den giver forsikringsselskabet mulighed for at indhente oplysninger om dit helbred fra sygehuse, læger og andre autoriserede sundhedspersoner.

Derudover kan der indhentes oplysninger fra kommunen, andre forsikringsselskaber eller pensionskasser og fra Videncenter for Helbred og Forsikring.