Forsikringsvilkår

Forsikringsvilkår er de bestemmelser der er gældende for forsikringsaftalen mellem kunden og forsikringsselskabet. Aftalen kan være på enten almindelige eller særlige forsikringsvilkår.

Oftest oprettes aftalen på almindelige vilkår, svarende til forsikrings-selskabets standardvilkår.

Somme tider indgås aftalen på særlige vilkår, hvilket betyder at der er ændringer i forhold til forsikringsselskabets standardvilkår. Der kan være tale om at der skal betales ekstra for forsikringen (forhøjet præmie) eller at der er undtagelser i dækningen (klausul).

Viser den lægelige gennemgang af kundens helbredsforhold en forøget risiko, vil resultatet blive indplaceret på en risikoskala fra 1 til 8 (dyreste trin). I nogle tilfælde er det ikke muligt at indplacere resultatet på skalaen og det kan derfor ikke anbefales at tilbyde forsikring.

Udover den helbredsmæssige risikovurdering bruger forsikringsselskabet andre faktorer ved beregning af prisen, blandt andet forsikringstypen, forsikringssummen og kundens alder.