Forsikringskundens ansvar

Det er dit ansvar som forsikringskunde, at der bliver afgivet korrekte oplysninger. Derfor er det vigtigt, at du svarer ærligt og omhyggeligt på alle spørgsmål.

Når du besvarer spørgsmål om dit helbred, er det vigtigt at du:

  • Oplyser om både nuværende og tidligere sygdomme og symptomer.
  • Oplyser om konsultationer, undersøgelser og behandlinger.
  • Svarer korrekt.
  • Oplyser om forhold, du måske ikke selv synes er vigtige, fx gener fra knæ eller ryg, stress eller nedtrykthed.

Din læge har ofte vigtige oplysninger om dit helbred. Det kan både være i tilfælde af, at en diagnose er blevet stillet eller afkræftet.

Det er vigtigt, at lægen oplyser alt på helbredsattesten, herunder det, der umiddelbart opleves som mindre vigtigt. I sidste ende er det dit ansvar, at lægen får alt med på helbredsattesten.

Dit forsikringsselskab vurderer, hvad der er vigtigt, og hvad der ikke vigtigt.