Helbredsvurdering

Risikovurderingen eller helbredsvurderingen foretages af læger, ud fra Helbred & Forsikrings retningslinjer. De fleste vurderinger foretages af selskabernes lægelige konsulenter.

Helbredsoplysningerne sendes kun til Helbred & Forsikring i særlige tilfælde. I Helbred & Forsikring er det vores lægekomité, der vurderer helbredsoplysningerne.

Vi foretager en vurdering baseret udelukkende på helbredsforhold.

Det er lægernes prognostiske viden om helbredsforhold, deres kliniske erfaring og viden inden for forsikringsmedicin, der ligger til grund for vurderingen.

Helbred & Forsikring har akkumuleret erfaringer, der blandt andet er baseret på helbredsvurdering af mere end en kvart million personer gennem mere end 30 år.