Forsikringsmuligheder

I de tilfælde, hvor der ikke er helbredsforhold med forøget risiko, fås forsikringen til almindelige vilkår. Ved en forøget risiko, kan der gives tilbud på en forsikring med særlige vilkår.

De fleste forsikringer antages på almindelige vilkår.

Når en forsikringskunde har sygdomme, symptomer eller tidligere sygdomme, der kan påvirke levetid eller erhvervsevne, kan der gives tilbud på en forsikring med særlige vilkår, enten til en forhøjet præmie eller med en klausul.

En klausul betyder, at der tages forbehold for et eller to helbredsforhold.

Hvis den forsikringssøgende eksempelvis har en knælidelse, vil han eller hun få en forsikring på almindelige vilkår for alt andet end det pågældende knæ.

Lægekomitéen

Helbred & Forsikring har tilknyttet speciallæger inden for flere medicinske områder.

Lægerne udfører den individuelle vurdering af forsikringskunders helbredsoplysninger og bidrager med deres specialistviden til udarbejdelse af retningslinjer for risikovurdering af helbred.

Ved rådgivning i enkeltsager, er lægernes vurdering baseret på deres specialisterfaring i kombination med indsamlet viden og statistisk udregnede risikovurderinger. Dette er med til at sikre optimal vurdering af den enkeltes helbredsforhold.

Ikke alle sygdomme og symptomer betyder forøget risiko for nedsat levetid eller påvirkning af erhvervsevnen, og i mange tilfælde kan forsikring tegnes på almindelige vilkår.

Helbred & Forsikrings vurderinger er vejledende, og det er det enkelte forsikringsselskab, der fastsætter forsikringsbetingelserne.