Forsikringsmedicin

Forsikringsmedicin er en særlig form for prognostisk viden om forholdet mellem helbred, medicinsk klinisk og videnskabelig erfaring, aktuarisk beregning og forsikring.

Forsikringsmedicin omfatter en helhedsvurdering af forsikringskundens helbredsmæssige risiko i forhold til nedsat erhvervsevne, øget sygelighed og påvirket levetid.

Helbred & Forsikrings formål er at rådgive forsikringsselskaber i forhold til den helbredsmæssige risiko, så det er muligt også at tilbyde forsikring til personer med en forøget risiko som følge af nuværende eller tidligere sygdomme. Dette sker på et statistisk, medicinsk og objektivt grundlag.