Visse kritiske sygdomme

Forsikring ved visse Kritiske Sygdomme er en forsikring, der dækker visse alvorlige og kritiske sygdomme og behandlinger, som er alment kendte.

Når den alvorlige sygdom er diagnosticeret eller behandlingen er udført, kan forsikringskunden bede om udbetaling af forsikringssummen baseret på lægelige oplysninger. Hvilke tilstande eller behandlinger, der er dækket, fremgår af det enkelte forsikringsselskabs betingelser.

Dækninger omfatter normalt sygdomme i følgende kategorier:

De fleste ondartede kræftformer og visse hjernetumorer

Visse alvorlige sygdomme i hjerte og hjerte-hjernekar

Organsvigt med behov for transplantation

Visse fremadskridende neurologiske sygdomme

Andre alvorlige sygdomme

Videncenter for Helbred & Forsikring følger den lægefaglige udvikling og rådgiver forsikringsselskaberne omkring udformningen af dækninger og diagnosekrav.

På den måde er vi med til at sikre, at dækningerne er defineret i forhold til aktuel praksis i sundhedsvæsenet, og at dækningerne er veldefinerede.