Kønsforskelle

Forsikringspræmierne fastsættes på baggrund af en række faktorer, der påvirker præmiens størrelse - en af faktorerne har traditionelt været køn.

Det er kendt at kvinder og mænds levetid er forskellig, kvinder lever i de fleste lande 4 til 6 år længere end mænd.

Tilsvarende er der også en forskel på mænd og kvinders sygelighed, og vi bliver ikke syge af de samme ting. Kvinder bliver hyppiggere påvirket af gener fra knogler og led. Mænd får hjertekarsygdom både hyppigere og tidligere i livet end kvinder. Vi rammes heller ikke helt af de samme kræft-sygdomme.

Det tager Helbred & Forsikrings opgørelser højde for. I de tilfælde hvor der er en relativ forskel mellem mænd og kvinder prognose, vil det være afspejlet i retningslinjerne og forsikringens beregningsgrundlag.

Kønsneutrale præmier

Ifølge en EU afgørelse på pensionsområdet, må forsikringsselskaberne efter den 21.12 2012 ikke gøre forskel på den forsikringstagers præmie og forsikringsdækning pga. køn.

For personer med en påvirket helbredsprofil må selskaberne godt tage højde for kønsforskel.

Årsagen er at levetids- og sygelighedsprognosen for en række sygdomme er forskellige for kvinder og mænd.