Helbred & Forsikrings retningslinjer

Indenfor livs- og pensionsforsikring er det afgørende at forsikringsselskaberne kan vurdere helbredsforhold, for at kunne sætte en pris på forsikringen.

Videncenter for Helbred & Forsikrings opgave er at identificere de sygdomme og symptomer, der medfører en risiko for levetid og sygelighed.

Men lige så vigtigt er det at vi belyser alle de sygdomme og symptomer, der ikke påvirker levetid og sygelighed. På den måde sikrer vi at flest mulig kan tegne privat personforsikring - også hvis man har eller har haft en sygdom.

Vores kernekompetence er risikovurdering indenfor livs- og pensionsforsikring, kritisk sygdomsforsikring samt tab af erhvervsevneforsikring.

I Helbred & Forsikring har vi lang erfaring og viden om den forsikrings-medicinske risikovurdering af levetid og sygelighed. Vores viden samler vi i et sæt vejledende retningslinjer, som forsikringsselskaberne anvender ved den medicinske risikovurdering af en kundes helbredsforhold.

Retningslinjernes udførlige register over sygdomme og oversigt over risikoforhold, giver en faglig støtte til lægerne og sagsbehandlerne i helbredsvurderingerne.

Retningslinjerne sikrer at risikovurderingen af en forsikringskundes helbred er baseret på opdateret forsikringsmedicinsk viden og statistik.

Vores retningslinjer opdateres løbende, i takt med at lægevidenskabens udvikling, så de indeholder den seneste viden om sygdommenes forløb og konsekvenser for levetid og fremtidig sygelighed.