Helbred & Forsikrings register

Videncenter for Helbred & Forsikring administrerer et register over personer med påvirket helbreds-profil, der har søgt om en personforsikring.

Registeret giver Helbred & Forsikring mulighed for at gennemføre prognostiske analyser over levetider og varig sygelighed hos forsikrings-kunder, som derefter kan indgå i ajourføringen af retningslinjerne for personforsikring (Gul Bog).

Registeret er godkendt af Datatilsynet og har til formål at sikre livsforsikringsselskaberne mod økonomisk spekulation (helbredsregister).

Livsforsikringsselskaberne der er medlem af Helbred & Forsikring (kategori 1 medlemmer) kan med et samtykke forelægge helbredsoplysninger for registeret, hvis der er tale om en påvirket helbredsprofil. Bliver resultatet af risikovurderingen almindelige forsikringsvilkår, slettes oplysningerne af registeret.

Det der registreres er de helbredsoplysninger som forsikringskunden selv har afgivet, i forbindelse med forsikringsansøgningen. Derudover kan der være oplysninger fra læge eller fra en udredning på sygehus eller hos speciallæge. Forsikringsselskab giver besked, hvis der indhentes særlige oplysninger fra læger eller sygehuse.

Ønskes der indsigt i hvad der er registreret, kan man skrive til Videncenter for Helbred & Forsikring og anmode om registerindsigt. Oplysningerne bliver tilsendt indenfor 4 uger.

Læs mere om behandling af personopysninger her