Videncenter for Helbred & Forsikring har tre kategorier af medlemmer:

Kategori 1 medlemmer er forsikringsselskaber, der har koncession til tegning af livsforsikring i Danmark.

Kategori 2 medlemmer er pensionskasser.

Kategori 3 medlemmer er andre organisationer, selskaber og foreninger med tilknytning til forsikringsbranchen.

Kategori 1:

 • Alka Liv
 • Alm. Brand Liv og Pension*
 • AP Pension*
 • Danica Pension*
 • If Skadesforsikring*
 • Velliv*
 • PFA Pension*
 • SamPension
 • SEB Pensionsforsikring*
 • Skandia*
 • Topdanmark Liv*

* Livsforsikringsselskaber med adgang til Helbred & Forsikrings register       over forsikringskunder, der ikke kan tegne forsikring til almindelige vilkår   efter en forsikringsmedicinsk helbredsvurdering.

Kategori 2:

 • Arkitekternes Pensionskasse
 • Lægernes Pension
 • Lærernes Pension
 • MP Pension
 • Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger
 • Pensionskassen for Farmakonomer
 • Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger
 • Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer
 • Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale
 • Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører
 • P+, Pensionskassen for Akademikere

Kategori 3:

 • Betri Pensjón
 • Forca
 • Forenede Gruppeliv
 • Patienterstatningen
 • PenSam
 • P/F Trygd
 • PKA
 • Sygeforsikringen Danmark