Helbred & Forsikrings lægekomité

Helbred & Forsikring har en komité tilknyttet bestående af speciallæger og forsikringsteknisk ekspertise. Lægekonsulenterne er uvildige og har ingen tilknytning til forsikringsselskaberne.

Komitéens vurdering af den enkelte forsikringskunde helbredsmæssige risiko resulterer i en indplacering i en række risikoklasser.

Resultatet af risikovurderingen af den enkelte forsikringskunde meddeles forsikringsselskabet sammen med en begrundelse. Det er det enkelte forsikringsselskab, der fastsætter forsikringsbetingelserne og foretager beregning af præmien.