Forsikringsmedicin

Forsikringsmedicin kombinerer statistik og klinisk erfaring ved helheds- vurderingen af den fremtidige helbredsmæssige risiko ved køb af en forsikring.

Forsikringsmedicin omfatter alle medicinske, forsikringsmæssige og juridiske aspekter af denne transaktion.