HIV-smitte og forsikringsmuligheder

Tidligere har det ikke været muligt for HIV-smittede at tegne livsforsikring, da levetiden ved HIV-smitte har været betydeligt nedsat. Efter at den revolutionerende HAART-behandling blev indført har det vist sig at behandlingen er meget effektiv, hvorfor mange HIV-smittede i dag kan tegne en livsforsikring, men til forhøjet præmie.

Siden den meget effektive HAART-behandling blev indført i 1990-erne, er dødeligheden ved HIV-smitte faldet drastisk - men den er stadig betydeligt højere end for befolkningen som helhed. Der har været foreslået mange forskellige forklaringer på hvorfor; rygning, stofmisbrug, andre sygdomme, hepatitis, bivirkninger til HAART behandlingen (myokardieinfarkt), HIV-relaterede sygdomme og behandlingssvigt.

Senere års forskning viser nu, at risikoen for nedsat levetid afhænger af om CD4-tallet er lavt, virusmængden i blod er høj, samtidige andre sygdomme, komplikationer til behandlingen samt misbrug og rygning.

HIV-smitte og dødelighed

Der er ingen tvivl om at HIV-smitte medfører en betydeligt nedsat levetid, sammenlignet med baggrundsbefolkningen.

Men tager man højde for de særlige risikofaktorer man kender ved HIV-smitte, så har de uden HIV risikofaktorer (dvs. et højt CD4 tal og ingen virus i blod), ingen komorbiditet eller misbrug en dødelighed der nærmer sig baggrundsbefolkningens.

HIV-smittede med risikofaktorer, har dog fortsat en svært nedsat levetid, der medfører at det kan være vanskeligt at fastsætte forsikringsvilkår for livs- og pensionsforsikring. Men for mange vil det være muligt at tegne livsforsikring til en noget forhøjet præmie.

CF/02.2018

Tilbage til oversigt